Thông báo từ học viện EASB (Singapore)

Tất cả các bạn học sinh nộp đơn vào học viện EASB Singapore từ 01/03 đến ngày 27/4/2012 và được EASB chấp nhận sẽ được tặng 01 máy iPAD2 16GB có thể truy cập wifi.


Tất cả đơn và lệ phí nộp đơn phải nộp đến học viện EASB trước ngày 27/4/ 2012 cho khóa học năm 2012 ( chậm nhất là khóa tháng 10/2012).

Chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho những học sinh đăng ký chương trình học bổng 70%.

Máy iPAD 2 sẽ được tặng cho học sinh sau khi các bạn đến báo cáo với lớp tại Sinagpore.

Mọi chi tiết về chương trình du học Singapore, các em học sinh liên hệ tại:
Phòng Tư Vấn Du Học
Tầng sảnh 33C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.
Người liên hệ:  Cô.Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>